1.  
 1. dailycreampuff likes this
 2. downrightdebonaire reblogged this from menofhabit
 3. downrightdebonaire likes this
 4. lesixhomme reblogged this from menofhabit
 5. v-nox reblogged this from menofhabit
 6. travislovesfashion reblogged this from menofhabit
 7. ultraglossymen reblogged this from proper-cloth
 8. drewross reblogged this from suit-bowtie
 9. velca reblogged this from suit-bowtie
 10. daveprate reblogged this from suit-bowtie
 11. daveprate likes this
 12. meuus likes this
 13. eduardoaguirrebautista likes this
 14. suit-bowtie reblogged this from proper-cloth
 15. aexlau reblogged this from proper-cloth
 16. aexlau likes this
 17. mirjafilin likes this
 18. lastkingborn likes this
 19. lastkingborn reblogged this from proper-cloth
 20. magnumzinnemannnonnenmacher likes this
 21. anthonywaltier likes this
 22. eclectickulture likes this
 23. dandyeclectic likes this
 24. tommiparre reblogged this from menofhabit
 25. tommiparre likes this
 26. wordsofatroubledwallflower reblogged this from menofhabit
 27. a-identity reblogged this from menofhabit
 28. lovedatdarkest3 likes this
 29. michigantrad likes this
 30. papadopolis likes this
 31. crazyish likes this
 32. wincenworks reblogged this from menofhabit
 33. antonmiranda likes this
 34. ivstyle likes this
 35. suebuzz likes this
 36. ineedmoreties reblogged this from proper-cloth
 37. dennismaya likes this
 38. donothinglightly reblogged this from menofhabit
 39. anqela20 likes this
 40. tumbluncle reblogged this from proper-cloth
 41. menstyled reblogged this from menofhabit and added:
  Proper Cloth.
 42. startthe-shooting reblogged this from proper-cloth
 43. bicoastaldream reblogged this from menofhabit
 44. whatskytoday likes this
 45. the-royal-flush reblogged this from menofhabit
 46. chrisjro likes this
 47. vengia likes this
 48. oxfordclothbuttondown likes this
 49. pokkethulk reblogged this from menofhabit